💡Tải tia portal các phiên bản

Lưu ý: Bạn có thể tải Tia portal các phiên bản khác nhau trên Ngọc Automation chấm com và mình thấy hiện tại phiên bản Tia V16 tương đối ổn định cho các dòng máy tính có cấu hình RAM 8GB, Core i5 trở lên. Cân nhắc khi cài đặt nhé!

Tải tia portal ở đâu

Bạn vào https://ngocautomation.com/siemens để chọn các phiên bản cài đặt, đầy đủ các phiên bản cho bạn như hình ảnh bên dưới.

Last updated