📪Lưu ý đặc biệt trước khi cài

Lưu ý: Các bạn hay phân vân là nên cài đặt tia portal Professional hay là Tia Advance, mình thì kiến nghị bạn nên dùng bản Tia Advance vì nó rất nhẹ và thường thì dễ cài đặt hơn. Chỉ là nó ít chức năng hơn thôi, nhưng vẫn đầy đủ chức năng cho hệ scada vừa và nhỏ.

1. Đổi tên folder cài đặt sau khi giải nén

Khi tải về và giải nén phần mềm thì tên folder chứa file cài đặt có thể là rất dài hoặc chứa vài ký tự đặc biệt, do đó bạn cần đổi tên folder chứa file cài đặt thành một tên rất ngắn, ví dụ "Setup"

2. Đường dẫn chứa file cài đặt không được là tiếng việt có dấu

Đường dẫn chứa file cài đặt không được có tiếng việt có dấu, nếu có dấu thì bạn phải đổi lại thành không dấu hoặc thành tiếng anh.

2.1. Một ví dụ LỖI cài đặt khi đường dẫn chứa file có tiếng việt có dấu

2.2. Cách chuẩn nhất là bạn nên đặt ở thư mục download như ví dụ sau

Last updated